DRINK MENU

MINERAL WATERS

Mattoni sparkling

0,33 l

45 Kč

Mattoni sparkling

0,75 l

85 Kč

Mattoni gently carbonated

0,33 l

45 Kč

Aquila still

0,33 l

45 Kč

Aquila still

0,75 l

85 Kč

Coffee

Espresso Giamaica Afribon

55 Kč

Espresso Chickmagalur

55 Kč

Espresso Brasile Santos (decaffeinated)

55 Kč

Espresso Macchiato

55 Kč

Doppio Espresso

75 Kč

Cappuccino

65 Kč

Caffè Americano

60 Kč

Corretto Molinari

105 Kč

Caffè Latte

70 Kč

Caffè Viennese

70 Kč

Irish coffee

110 Kč

Hot c hocolate Valrhona

95 Kč

SOFT DRINKS

Fresh vegetable or fruit juice
(orange, grapefruit, apple, carrot, beetroot with apple)

0,25 l

115 Kč

Coca Cola, Coca Cola zero, Tonic, Ginger Ale

0,2 l

45 Kč

Juice Granini (strawberry, apple)

0,2 l

45 Kč

Ice Tea Dilmah Sencha (green)

0,33 l

115 Kč

Home made lemonade (lemon, ginger,
cucumber)

0,33 l

59 Kč

BEER

Pilsner Urquell

Stella Artois (non-alcoholic)

Bohemian l ager

Grapefruit lager

Black A le